Levande Bokstäver - webbprogram och app

I Levande bokstäver övar och leker barnen med bokstäverna tills det svenska alfabetet, med både tecken och ljud sitter som det ska. Här kan barnen lyssna, repetera – eller dansa in – bokstavsljuden.

Levande bokstäver finns både som webbtjänst och som app till Androidenheter. För att kunna Levande Bokstäver krävs att skolan lagt upp användaren i MV-Login.

Levande Bokstäver består av två delar. I den första trycker eleven på tangenter på skärmens tangentbord och ser bokstäverna animeras, samtidigt som de säger sitt bokstavsljud. I den andra hör eleven ett bokstavsljud samtidigt som det visas på skärmen. Därefter ska eleven välja rätt tecken av alla dem som kommer upp ur trollerihatten. När eleven svarat rätt fem gånger visas en glatt dansande liten figur.

Levande bokstäver kan användas som hjälp för att knäcka läskoden. Programmet har utvecklats för läs- och skrivundervisning för nybörjare, men det är också ett hjälpmedel i förskola och specialundervisning.

I läs- och skrivundervisningen är det en god idé att använda Levande bokstäver tillsammans med programmet Läsia från MV-Nordic, vilket ger ytterligare möjligheter att leka och lära med bokstavsljuden.

Webbversionen nås via http://portal.mv-nordic.se/
iPad-versionen laddas ned från Appstore
375.jpg

Detaljer

Version
Webb och App
Producent
MV-Nordic
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, Lärvux, SFI (kommunalt drivna) och förskolan
Webbsida
E-post support

Sök här

Sök här (test)