Sök här

Geografi

LGR11: Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
- utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
- göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
- värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Google Earth

Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Programmet är en grafisk 3D-applikation vars syfte är att visa jorden från ovan. Programmet innehåller flygfotografier, satellitbilder och GIS-information över jorden och sammanfogat dessa som en mosaik till en virtuell jordglob. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet i ...

QGIS

QGIS är ett program av typen geografiskt informationssystem, ett program där man kan åskådliggöra och analysera geografisk information. Geografiska informationssystem ingår både i grundskolans läroplan och i geografikurserna på gymnasiet. I QGIS kan man importera data samt bilder i både vektor- och rasterformat. Programmet är avancerat och används pr ...

Sensavis Visual Learning Tool (Windows 7: The 3D Classroom)

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0 och ersätts med app (för IOS 11 eller senare) eller Windows 10. Sensavis Visual Learning Tool är ett program med interaktiva visualiseringar som gör det lättare att förklara komplexa och abstrakta ämnen. Innehållet är flexibelt, interaktivt och sätter pedagogens egen pedagogik i fokus. Sensavis verktyg i ...

Fungerar på:Windowsdator,iPad
Seterra

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0 Ett svenskt geografiprogram som lär ut på ett enkelt, färgglatt och underhållande sätt. 70 olika övningar ingår. I programmet kan man lära sig om alla Sveriges landskap, om svenska städer och tätorder. Men också om till exempel var alla USA:s delstater, Kinas provinser och tyska Bundesländer ligger ...