Sök här

Idrott och hälsa

LGR11: Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
- genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

LGRS11: Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
- reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
- genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Activio Sport System

System för pulsbaserad träning. Med programmet och tillhörande pulsband och radiomottagare kan man övervaka upp till 30 deltagares hjärtfrekvens i realtid samt spara och i efterhand analyser data. Räckvidd upp till 300 meter utomhus vid fri sikt. Programmet kräver tillhörande radiomottagare och pulsband. Se även filmerna: Activio - Put Your Heart ...

Kostkoll

Användning Näringsberäkning inom hemkunskapsundervisningen. Innehåll I Kostkoll anger man vad man ätit under en eller flera dagar och programmet beräknar energi och näringsämnen och visar det i förhållande till elevens näringsbehov. Beskrivning KOSTKOLL är ett program som beräknar näringen i den mat du äter och ställer det i relation till vad d ...

Purple Pen

Purple Pen är ett banläggningsprogram för orientering. Purple Pen gör det enkelt att skapa orienteringsbanor och deras tillhörande kontrollangivelser. Konstruera dina baner visuellt - direkt på en OCAD-karta, OpenOrienteering Map eller PDF-karta. I Purple Pen kan du bland annat: • Skriva ut kartor med kurser direkt (utan att behöva OCAD) eller ...