Sök här

Moderna språk

LGR11: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Liber Digital

Digitalt läromedel som täcker samtliga stadier och ämnen inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Läromedlets olika delar; • Liber Digital 1-3, NO, SO, Språk och Matematik • Liber Digital 4-6, NO, SO, Språk och Matematik • Liber Digital 7-9, NO, SO, Språk och Matematik • Liber Digital GY/vux, gymnasiegemensamma kurserna på samtliga progr ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,Chromebook
Microsoft Office språkpaket

Beställer ni extra språk för stavningskontroll i Officepaketen via Serviceportalen, tänk då på att en användare på varje dator måste trigga igång installationen manuellt. Annars kan man inte använda språken. Användaren öppnar "Software Center" på datorn, markerar språkpaketet och klickar på Installera. Man kan ringa Servicedesk så hjälper de en. Ins ...

Selingua

Användning Språkundervisning, träning av ordförråd. Innehåll Övningar för träning i engelska, tyska, franska och spanska. Beskrivning Selingua är ett svenskt språkundervisningsprogram för Windows som övar upp ordförrådet i engelska, tyska, franska och spanska. Med programmet följer omfattande ordlistor med omkring 2000 ord på varje språk. Ordli ...

Tecknade Serier

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0 Kreativ textproduktion med IT Att skapa en tecknad serie kan väcka en slumrande kreativitet och förlösa en latent författartalang. Men bilder och textrutor skapar ofta kaos på skrivbordet. Tecknade serier är programmet som håller ordning på allt! Här upprättar man ett antal fält och tillför efte ...