Sök här

Modersmål

LGR11: Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
- reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

LGRS11: Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- tala och samtala i olika sammanhang
- läsa och förstå texter,
- skriva för olika syften, och
- reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.

Microsoft Office språkpaket

Beställer ni extra språk för stavningskontroll i Officepaketen via Serviceportalen, tänk då på att en användare på varje dator måste trigga igång installationen manuellt. Annars kan man inte använda språken. Användaren öppnar "Software Center" på datorn, markerar språkpaketet och klickar på Installera. Man kan ringa Servicedesk så hjälper de en. Ins ...