Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Grundskola, Grundsär.


X-mind 8 (eg. XMind)

XMind används för att skapa tankekartor. X-mind finns som gratis- och PRO-versioner, den senare kräver att man köper licens. XMind är ett program som är väldigt enkelt att arbeta i men du kan ändå behöva få lite tips, kanske? På följande länkar förklaras hur du kan använda XMind: http://www.youtube.com/watch?v=zvR0XzcyQx4 http://www.youtube.c ...

Fungerar på:Windowsdator,iPad,Chromebook,Androidenhet