Sök här

SO

LGRS11: Genom undervisningen i samhällsorienterande ämnen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
- jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
- jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
- reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
- söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Liber Digital

Digitalt läromedel som täcker samtliga stadier och ämnen inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Läromedlets olika delar; • Liber Digital 1-3, NO, SO, Språk och Matematik • Liber Digital 4-6, NO, SO, Språk och Matematik • Liber Digital 7-9, NO, SO, Språk och Matematik • Liber Digital GY/vux, gymnasiegemensamma kurserna på samtliga progr ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,Chromebook
Seterra

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0 Ett svenskt geografiprogram som lär ut på ett enkelt, färgglatt och underhållande sätt. 70 olika övningar ingår. I programmet kan man lära sig om alla Sveriges landskap, om svenska städer och tätorder. Men också om till exempel var alla USA:s delstater, Kinas provinser och tyska Bundesländer ligger ...