Sök här

SO

LGRS11: Genom undervisningen i samhällsorienterande ämnen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
- jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
- jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
- reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
- söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Libers Digitala läromedel

Libers läromedel består av antingen Digital Max, en heldigital lösning, eller Digital Mix, dvs en tryckt bok med digitalt komplement. Digital Max – jobba heldigitalt Digital Max är ett helt nytt digitalt läromedel. Som lärare får du en flora av stöd och interaktivitet, som en digital lärarassistent. Fördelar för eleven: • Allt de behöver i äm ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,Chromebook
Seterra

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0 Ett svenskt geografiprogram som lär ut på ett enkelt, färgglatt och underhållande sätt. 70 olika övningar ingår. I programmet kan man lära sig om alla Sveriges landskap, om svenska städer och tätorder. Men också om till exempel var alla USA:s delstater, Kinas provinser och tyska Bundesländer ligger ...