Sök här

Svenska som andra språk

LGR11: Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- välja och använda språkliga strategier,
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
- söka information från olika källor och värdera dessa.

LGRS11: Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- tala och samtala i olika sammanhang,
- läsa, förstå och reflektera över olika texter,
- skriva texter för olika syften och mottagare,
- bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
- söka och värdera information från olika källor.

SymWriter 2

Ordbehandling med symbolstöd, ljudning och uppläsning. Communicate:SymWriter 2 är ett redskap för enkel ordbehandling med symbolstöd för den som behöver extra stöd vid skrivandet. SymWriter 2 använder den stora symbolbasen som innehåller ca 13000 Widgitsymboler i både färg och svartvitt. Du kan även använda dina egna bilder. Samtidigt som du skri ...

Vokabula

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0 Vad betyder parafras, pesticid, polyhistor och proselyt? Programmet består av fem olika övningar, bland annat en korsordsövning. Förutom ordkunskapsfrågorna finns ytterligare drygt 1000 allmänbildningsfrågor, uppdelade på 20 ämnen. Exempel på ämnen är; skådespelare och regissörer, latinska namn ...