Sök här

Teknik

LGR11: Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
- värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

LGRS11: Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
- hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
- värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

123D Design

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0 123D Design används för att skapa och redigera 3D-modeller, bland annat för att sedan kunna skriva ut på en 3D-skrivare. Programmet är utvecklat för att passa åldersgrupper som motsvarar grundskolans, och betoningen är att det ska vara enkelt snarare än att ha avancerad funktioner. Programmet kan ä ...

Arduino

Arduino är en mycket enkel, liten och billig enkorts-dator. Den kan bland annat användas i teknik- och matematikundervisningen. Till Arduino kan man koppla sensorer, ut-enheter, motorer med mera. Man programmerar Arduino på en vanlig dator, och för sedan över koden till enheten via en USB-kabel. För att programmera och föra över koden krävs program o ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator
Autocad 2017

Autocad är ett avancerat professionellt program för att producera ritningar och design i 2D och 3D. Programmet får användas kostnadsfritt men endast för utbildningsändamål.

Fungerar på:Windowsdator,Macdator
Cura

Med hjälp av Cura kan man skriva ut på 3D-skrivare. Cura är ett så kallat "slicer-program", som bearbetar den digitala ritning man laddat den med så att den kan skickas till en 3D-skrivare för utskrift. Cura är gjort av Ultimaker och passar därför deras 3D-skrivare. Men man kan ladda programmet med profiler som fungerar även för många andra 3D-skriva ...

Fungerar på:Windowsdator
Flashprint

Med hjälp av Flashprint kan man skriva ut på 3D-skrivare i serien Dreamer från tillverkaren Flashforge. Flashprint är en så kallad "slicer". Programmet kan ta en digital ritning i, och bearbeta den så att den kan skickas till en 3D-skrivare för utskrift.

Logger Pro

Användning Samla in data med LabQuest, Miniquest, GoLink, GoTemp, WDSS-för att mäta acceleration på Gröna Lund! Innehåll Samtidig användning av upp till fyra analoga/två digitala prober, mätningarna visas i realtid, kan synkronisera filmer med insamlingsdata. På svenska. Mätningarna visas i realtid medans experimentet utförs, utföra avancera ...

Microsoft Kodu game lab

Kodu låter eleverna skapa spel på datorn via en enkel visuell programmeringsspråk. Kodu kan användas för att lära kreativitet, problemlösning, berättande, liksom programmering.

Fungerar på:Windowsdator
NetBeans

Netbeans paketeringen i Stockholms stad innehåller även Java Development Kit (JDK) samt plugin för Python. Utöver det kan användaren själv installera ett stort antal plugin. Med paketeringen kan man utveckla och köra Javakod. Med hjälp av Python-plugin kan man också utveckla i Python men för att kunna köra den koden måste man även installera Pythonpa ...

Fungerar på:Windowsdator
Python

Python är ett programmeringsspråk för att skapa datorprogram. Med Python får man viss hjälp med programmeringen men man kan framför allt köra de filer man skapat i Python. I stadens paketerade version finns dock ingen funktionalitet för att skapa exe-filer. Python kan användas tillsammans med programmet NetBeans. På Årstaskolans kursportal finns e ...

Fungerar på:Windowsdator
Scratch

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE ANVÄNDNING AV SCRATCH För denna tjänst finns inget avtal med leverantören angående hantering av personuppgifter. Endast lärares/pedagogs inloggningsuppgifter i form av namn och e-postadress får läggas in efter personligt samtycka och på eget initiativ. Elevers personuppgifter får inte läggas in. Behöver elever logga in måste ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook,Androidenhet