Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Vardagsaktiviteter (lgrs11)


Kostkoll

Användning Näringsberäkning inom hemkunskapsundervisningen. Innehåll I Kostkoll anger man vad man ätit under en eller flera dagar och programmet beräknar energi och näringsämnen och visar det i förhållande till elevens näringsbehov. Beskrivning KOSTKOLL är ett program som beräknar näringen i den mat du äter och ställer det i relation till vad d ...