Sök här

Sensavis Visual Learning Tool (Windows 7: The 3D Classroom)

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0 och ersätts med app (för IOS 11 eller senare) eller Windows 10. Sensavis Visual Learning Tool är ett program med interaktiva visualiseringar som gör det lättare att förklara komplexa och abstrakta ämnen. Innehållet är flexibelt, interaktivt och sätter pedagogens egen pedagogik i fokus. Sensavis verktyg innehåller inga förutbestämda mallar, texter eller ljud. Innehåll finns inom biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik.

Sensavis används för att förenkla det abstrakta och komplexa och alla elever nås och inkluderas i lärandet. Eleverna får en gemensam bild att utgå ifrån och sedan utforska området tillsammans. Det är också ett gott stöd för elever som har svårigheter med abstrakt och konceptuellt tänkande, samt ett verktyg som kan användas för språkutveckling i olika former. Sensavis är utvecklad i samarbete med forskare och ämnesexperter för att säkerställa kvalitet.
Se en introduktionsfilm till Sensavis

Sensavis program finns för Windows 7, och appar finns för Windows 10 och iPad. De används för att:
VISA (lärarledd klassrumsgenomgång av komplexa och abstrakta delar av
ett ämnesområde)
SKAPA (lärare skapar egna flippade filmer genom att lägga på sin
röst/text på Sensavis interaktiva visualiseringar)
AKTIVERA (elever arbetar direkt med appen, utforskar tillsammans
och skapar digitala berättelser där de förklarar sina kunskaper. Eller
varför inte skapa en miljö där elever skapar för att lära varandra)
o Här är två exempel på sådana elevskapade filmer:
- Från Sverige
- Från USA
När eleverna själva får arbeta med Sensavis utvecklas deras förmågor eftersom de kan utforska, undersöka, samarbeta, skapa och i sin tur lära andra elever. På detta sätt kan eleverna fördjupa, bredda och förstå sitt eget lärande.

Åtkomst till Sensavis för Win 7:
Beställ licens via Atea. Installera sedan via Serviceportalen. Observera att programmet inte fungerar på alla datormodeller. Se mer info i Serviceportalen.

Åtkomst till Sensavis för Win 10:
För att testa appen på din PC med Win 10 - sök efter ”Sensavis” i Windows app-store, eller gå till: www.sensavis.com/winapp
Win 10 appen kan användas gratis i 30 dagar, men behöver därefter aktiveras med en kod från Sensavis.
För att skapa egna filmer används skärminspelning med MS Powerpoint.
Se introduktion

Åtkomst till Sensavis för iPad (kräver iOS 11):
iPad-appen hämtas av skolans iPadadministratör, eller via Appstore om det är en privat enhet.
OBS! Man måste registrera en Sensavis-kod när man startar appen första gången. Kontakta Sensavis på info@sensavis.com så får du tillgång till en kod för att testa.
Här är en film beskriver Sensavis på iPad
och här en film som visar hur enkelt det är att
skapa en egen film på iPad
För mer information: http://sensavis.com
461.png

Detaljer

Version (Windows)
5.0.3.0 (Windows 7)
Typ
Windowsprogram (7, 10), app för iPad
Licensform
Skola ansvarar för licens.
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • iPad
Producent
Sensavis AB
Webbsida
E-post support