Sök härMed anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för den personliga integriteten förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun.

 

De tjänster som finns på Programbankens webbplats tar utbildningsförvaltningen ett centralt ansvar för att personuppgifter hanteras på ett säkert, lagligt och korrekt sätt.

 

Observera att skolor och enheter inte själva kan teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer, det kan endast göras av Utbildningsnämnden.Det som central förvaltning tar ansvar för är:

  • Granskning av tjänsten ur säkerhetsperspektiv.
  • Teckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan Utbildningsnämnden i Stockholms stads och tjänsteleverantören.
  • I vissa specificerade fall ansvarar central förvaltning även för kontohantering inklusive gallring av konton.

Skolornas/enheterna och deras användare tar ansvar för att:

  • Inga andra uppgifter än de som är nödvändiga för att uppfylla tjänstens syfte får hanteras.
  • Inga känsliga personuppgifter får hanteras. (Se GDPR art 9)
  • Personer med skyddade personuppgifter ska hanteras i linje med utbildningsförvaltningens anvisningar och stadens riktlinjer.
  • I de fall skolan/enheten själv hanterar konton åligger det skolan/enheten att gallra informationen i enlighet med gällande regler.
  • Skolan/enheten ska informera alla vars personuppgifter hanteras om att deras uppgifter hanteras, i vilka system, varför och hur de kan få ut uppgifterna samt kan begära rättelse.
Mer information om detta finns på Intranätet. Använd länkarna nedan.

Personuppgifter och dataskydd på utbildningsförvaltningen

GDPR för skolor - att tänka på

(Länkarna till Intranätet kan man bara använda om man är inloggad i Stadens nätverk)

Varje skola och enhet ska ha en kontaktperson som är ansvarig för information kring personuppgiftshantering och som kan bistå skolans personal, samt ta reda på mer information om det krävs. Har ni specifika frågor kring en av de tjänster som finns på Programbanken kan ni också vända er direkt till Programbanken eller respektive leverantör.


Själva webbplatsen Programbanken hanterar inga personuppgifter om dig som användare.