Sök här

Programmering

Program till stöd för programmering och datalogiskt tänkande som finns tillgängliga för installation i Stockholms stad. För mer information klicka på respektive programlänk.

Hårdvara som kan styras genom programmering

Arduino - Arduino är en liten enkorts-dator som man kan programmera och ansluta till sensorer, motorer och andra in- och ut-enheter.

Observera att det finns olika versioner av Arduino, och olika sätt att programmera enheterna. Vi kan inte garantera att vi stödjer alla modeller, eller versioner av modeller. det vi har verifierat att det fungerar är:
  • Arduino från Arduino s.r.l (drivrutiner från februari 2016)
  • Arduino från Arduino LLC (drivrutiner från sommaren 2015) 
  • UNO-enheter (testade vintern 2016)

Den utvecklingsmiljö som finns paketerad är Arduino IDE 1.7.8. Dessutom kan man använda Codebenders tillägg till Google Chrome för att skriva kod. Tillägget installeras av respektive användare.


LEGO MINDSTORMS Education EV 3 - En LEGO-robot man kan ansluta till in- och ut-enheter och bygga in i legokonstruktioner.

Mjukvaran som behövs har staden central licens för, och är alltså kostnadsfri för Stockholms stads kommunala skolor. Hårdvaran köper respektive skola själv.Arduino-bandvagn

LEGO EV3


Programeringsverktyg


Microsoft Kodu game Lab - Skapa spel med ett visuellt programmeringsverktyg. Kostnadsfri.

NetBeans - Programmeringsmiljö främst för att skriva kod i Java men innehåller också plugin för Python. Paketet innehåller också Java Development Kit, så att man kan köra Java-filer, men för att köra Pythonkod krävs att man installerar Pythonpaketet. Användaren kan själv installera ytterligare plugins. Kostnadsfri.

Notepad++ - Enkelt verktyg till hjälp för att skriva kod med bland annat färgsyntaxmarkering. Kostnadsfri.

Python - De filer som behövs för att kunna köra Pythonkod. Ger även visst stöd i programmeringen, men kan också användas tillsammans med exempelvis NetBeans för ytterligare stöd. Kostnadsfri.

Scratch - Visuellt programmeringsspråk. Den paketerade versionen, 1.4, är från 2012 och fungerar men kan inte öppna projekt skapade i version 2. Version 2 finns som webbversion och man kan jobba helt i webbläsaren. Alla versioner är kostnadsfria
Övriga program


MIT App Inventor / ai Starter - Emulerar (efterliknar) en Androidenhet på en dator, så att man kan testa appar man gjort för Androidenheter. Kostnadsfri.


XAMPP - Paket med program som innehåller en lokal webbserver (Apache) PHP, phpMyAdmin mm. Tänkt att användas för att testa det man utvecklat för webben. Kostnadsfri.

                 MIT App Inventor / ai Starter

Kodu Game Lab logotyp
Notepad++ logotyp
Python logotypScratch logotyp


App Inventor / ai Starter

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0 Med MIT App Inventor kan man köra ai Starter på en dator för att emulera (efterlikna) en androidtelefon. Skapar man appar via webbtjänsten MIT App Inventor kan man använda ai Starter för att testa apparna utan att behöva ha tillgång till en androidtelefon. Programmet och webbtjänsten är kostnadsfria, ...

Arduino

Arduino är en mycket enkel, liten och billig enkorts-dator. Den kan bland annat användas i teknik- och matematikundervisningen. Till Arduino kan man koppla sensorer, ut-enheter, motorer med mera. Man programmerar Arduino på en vanlig dator, och för sedan över koden till enheten via en USB-kabel. För att programmera och föra över koden krävs program o ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator
Greppa Programmering

Geppa programmering innehåller tre olika kodspråk - block, HTML och Python - i en progression från det mest grundläggande till att koda fritt. Det betyder att alla kan använda samma produkt, på sin egen nivå. Instruktionsfilmer finns till alla lektioner. Produkten är heldigital och inkluderar övningar, instruktionsfilmer, lärarguide och lektionsplane ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook,Androidenhet
Hey! Code

Hey! Code hjälper lärare och pedagoger att hålla en kvalitativ utbildning i programmering genom hela grundskolan – oavsett förkunskaper. Exempelfilm: http://vimeo.com/263481342 Fungerar på dator, Chromebook och surfplatta. Personuppgifter Användande av denna tjänst innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. M ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook,Androidenhet
LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO® MINDSTORMS™ Education EV3 är program, hårdvara och utbildningsupplägg inom naturvetenskap och teknik, där elever kan upptäcka vetenskap, teknik, byggnadskonst och matematik med praktiska övningar. Programmet finns paketerat för stadens windowsdatorer, men även i en enklare variant som app för iPad. Exempel på lektionsupplägg i matematik hittar ...

Fungerar på:Windowsdator,iPad,Chromebook
Microsoft Kodu game lab

Kodu låter eleverna skapa spel på datorn via en enkel visuell programmeringsspråk. Kodu kan användas för att lära kreativitet, problemlösning, berättande, liksom programmering.

Fungerar på:Windowsdator
NetBeans

Netbeans paketeringen i Stockholms stad innehåller även Java Development Kit (JDK) samt plugin för Python. Utöver det kan användaren själv installera ett stort antal plugin. Med paketeringen kan man utveckla och köra Javakod. Med hjälp av Python-plugin kan man också utveckla i Python men för att kunna köra den koden måste man även installera Pythonpa ...

Fungerar på:Windowsdator
Notepadplusplus

Notepad++ används för att skriva kod. Man kan få kod i en mängd olika språk färgmarkerad och användaren kan installera plugins.

Python

Python är ett programmeringsspråk för att skapa datorprogram. Med Python får man viss hjälp med programmeringen men man kan framför allt köra de filer man skapat i Python. I stadens paketerade version finns dock ingen funktionalitet för att skapa exe-filer. Python kan användas tillsammans med programmet NetBeans. På Årstaskolans kursportal finns e ...

Fungerar på:Windowsdator
Scratch

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE ANVÄNDNING AV SCRATCH För denna tjänst finns inget avtal med leverantören angående hantering av personuppgifter. Endast lärares/pedagogs inloggningsuppgifter i form av namn och e-postadress får läggas in efter personligt samtycka och på eget initiativ. Elevers personuppgifter får inte läggas in. Behöver elever logga in måste ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook,Androidenhet
XAMPP

XAMPP är en samling program tänkta att användas för att lära sig utveckla för webben. XAMPP ger möjlighet att testa det man utvecklat, och i centrum för samlingen är en lokal webbserver från Apache. Observera att alla tjänster och program går att starta lokalt, men kan inte alltid nås från andra datorer i nätverket. Program som ingår i XAMPP: Apa ...

Zcooly Hack

Zcooly Hack är en plattform full av inspirerande material som du kan implementera i din undervisning. Zcooly har tagit fram lektionsmaterial för att underlätta att arbeta ämnesöverskridande med digitalisering och programmering. Både du som pedagog och dina elever kan logga in och ta del av övningar, videoklipp och information. Bakom plattformen fi ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook,Androidenhet