Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)


Licensrapporter


Varje månad skickas det ut en automatiskt genererad rapport till varje skola eller enhet. Syftet är att underlätta skolans/enhetens licensadministration. Informationen på den här sidan är till för att hjälpa mottagarna av rapporterna att tolka informationen och kunna vidta åtgärder utifrån dem.


Det är varje skolas/enhets ansvar att se till så att man inte har installerat program på fler datorer än man har licenser för. Förutom att man bryter mot regler och lagar kan man också bli skyldig att betala programleverantören. Programleverantörer begär ofta att få rapporter över antal installationer av deras program på respektive skola/enhet.Åtgärder vid licensbrist


Rapporten ”Licensefterlevnad per organisation” visar i kolumnen ”Licensefterlevnad” minustal om ni har för få licenser för att täcka antalet installationer. Efter att ni kontrollerat om det kan finnas någon annan förklaring till licensbristen (se informationen nedan) krävs att ni vidtar någon av åtgärderna:


 • Om licens finns men inte visas i rapporten, skicka in licensbevis till Atea.
   

 • Köp licenser så att täckning finns för alla installationer. Kontakta Atea för offert.
   

 • Avinstallera programmen och säkerställ sedan att de verkligen avinstalleras! Avinstallation beställs i Serviceportalen, med hjälp av Servicedesk om så behövs.Rapporter


Data i rapporterna är beroende av många saker och det kan finnas orsaker till att de inte alltid är korrekta:

 • Program som staden har centrala licenser för, som exempelvis Microsoft Office, antivirusprogram etc, ska filtreras så att eventuella licensbrister inte syns för skolor eller enheter. Då nya versioner av de programmen skjuts ut eller avtal förnyas, kan uppdatering av filtret vara fördröjt och de programmen syns som brister i rapporterna. Bortse då från de programmen.
   

 • Observera att pedagogiska program som det finns centrala avtal för inte alltid täcker alla skolformer. Se Programbanken för information om vad som gäller respektive program.
   

 • Datorer som är återlämnade till HCL eller stulna kan fortsätta att visas i Snow under en period, och kan då ge upphov till icke korrekt statistik. Rapporten ”Installationer per dator” visar exakt vilka datorer som är underlag för rapporten och kan ge besked om så är fallet. Är det så, kontrollera i nästa månads rapport om de datorerna tagits bort från Snow.
   

 • Det har förekommit att beställda avinstallationer av program inte genomförts. Ligger programmets filer kvar på datorn räknas det som att det är installerat, även om man beställt en avinstallation. Att programmet inte avinstallerats kan bero på att datorn inte anslutits till nätverket efter beställningen eller på grund av att något blivit fel. Åtgärder som då kan vidtas:
   

   • Kontrollera att datorn inte ligger med i någon verksamhetsgrupp som är knuten till programmet. Ta i så fall bort kopplingen.

   • Kontrollera att inte programmet installerats manuellt. I så fall måste det även avinstalleras manuellt.

   • Se till att datorn ansluts till nätverket.

   • Om programmet ändå inte avinstalleras, kontakta Servicedesk för hjälp med avinstallation.
     

 • Inrapporterade eller nyligen köpta licenser visas inte i Snow omedelbart. Det kan dröja upp till två månader innan de visas där. Avvakta och kontrollera mot nästa rapport. Vid osäkerhet, säkerställ med Atea att de har era licensuppgifter.


Förklaring av några av rubrikerna i rapporterna.


Rapport Licensefterlevnad:


 • Installationer – Antalet installationer på era datorer.
 • Användare – Antalet användare av programmet
 • Licenser – Antalet installationer era licenser ger er rätt att installera (Om det finns central licens står det 0. Om ni har skollicens med rätt till obegränsat antal installationer står alltid samma siffra där som i kolumnen Installationer)
 • Licensefterlevnad – Negativt tal betyder att ni har fler installationer än ni har licenser för, vilket måste åtgärdas. Positivt tal innebär att ni inte använder alla era licenser, och noll kan betyda att ni har lika många installationer som licenser, eller att det finns ett centralt licensavtal som täcker installationerna


Rapport Installationer per dator:


 • Applikation – Program
 • Senast använd – Senaste gången någon startat programmet. Observera att det finns vissa program vars användning inte registreras.
 • Kört – Antal körningar sedan programmet registrerades som installerat på datorn
 • Per körning – Antal timmar och minuter programmet i snitt har använtsKontaktinformation


Stadens licensadministratör Atea: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 020-44 66 00 (välj alternativ 2 för Licens)

 • Licenser för datorprogram ska köpas via Atea. Be om offert.
 • Registrerar licenser i Snow
 • Administrerar och kan svara på frågor om Snow
 • Kan om man önskar skapa konto i Snow där man själv kan ta ut den information som önskas.Servicedesk och Serviceportalen

 • Via portalen beställs avinstallationer av program
 • Via portalens rapporter kan man se vilka verksamhetsgrupper datorer tillhör, och vilka program grupperna är knutna till
 • Servicedesk kan hjälpa till vid fel eller frågor kring avinstallationer mmProgrambanken på utbildningsförvaltningens ikt-enhet: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Ansvarar för informationen på denna sida och är beställare av de automatiska rapporterna.
 • Kontakta för övergripande synpunkter eller frågorDokument och länkar