Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

10 Fingrar webb

10 Fingrar är ett program som fokuserar på läs- och skrivinlärningen, men som också kan användas som tangentträningsprogram. Webbprogrammet kräver ingen installation på datorn och kan nås från vilken dator som helst, hemma eller på skolan. Programmet kräver dock att skolan lagt upp användaren i MV-Login. Observera att programmet inte fungerar på en iPad.

Funktioner:
- Övningar och kurser
- Uppläsning av bokstavsljud/bokstavsnamn samt kontextbestämt uttal
- Logg
- Diplom
- Lärarverktyg

Läs- och skrivträning med alla sinnen
Programmet bygger på Jytte Jordals forskning och tankar om att kombinera flera sinnen och intelligenser och har skapats i ett nära samarbete mellan danska, svenska och norska logopeder, konsulenter och lärare.

I 10Fingrar knyts varje finger till en färg och ett ljud åt gången. När eleven läser och skriver, kombineras därför de taktila och kinestetiska sinnena med hörsel och syn.

Kontextbestämt uttal
I programmet har eleven tillgång till hjälp genom att läsa/skriva med kontextbestämt uttal. På detta sätt hör eleven ljudet på ett riktigt sätt, oavsett om det handlar om dubbelteckning, ng-ljud, sj-ljud eller tj-ljud, varför ljudstridig stavning inte längre utgör samma stora hinder för eleven.

Att skriva sig till läsning
Många forskare menar att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Arne Trageton poängterar att barn skriver sig till läsning och läslust, genom att använda datorn i den tidiga läs- och skriv- inlärningen. 10 Fingrar är en kombinerad metod, med fokus på såväl innehåll, som läs- och skrivinlärning. Eleven tränar upp förståelsen mellan bokstavsljud/fonem och tecken/grafem, samtidigt som texten förmedlar ett budskap på ett meningsfullt sätt.

Korrekt fingersättning bidrar också till ökad skrivhastighet och förbättrad stavningsförmåga. 10Fingrar kan med fördel användas som tangentbordsträningsprogram och du får en god fingersättning som en extra bonus.

Observera att 10 fingrar INTE fungerar bra på en iPad.

Åtkomst:
Programmet nås via http://portal.mv-nordic.se
För att kunna använda det måste man logga in. Mer information och hjälp att skapa konton fås av leverantören.

Personuppgifter
Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.
367.jpg

Detaljer

Typ
Webbtjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • Chromebook
Producent
MV-Nordic
Webbsida
E-post support