Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Alfamax webbspel: Bygget

O.B.S!
Nu kan du, lärare och elev i Stockholm stad logga in via Skolfederation till Alfamax.

I Husbygget övar eleven på sammansatta ord med uppföljande övning i ordkunskap. I Båtbygget väljer eleven att öva på synonymer eller motsatsord. Innehåller ca 4000 ordpar av olika svårighetsgrad.
Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

I Husbygget får eleven möta två ord i taget och avgöra om orden kan bilda ett sammansatt ord. Vid rätt svar händer något på bygget, t.ex. träd avverkas för att få material till huset. Spelet är animerat och eleven kan påverka hur huset ska se ut med färgval och olika typer av dörrar och fönster. Efter varje omgång kan eleven samla mynt i en bonusövning, genom att para ihop sina sammansatta ord med ledtrådar. Mynten kan användas i spelets butik för att köpa saker till huset.

I Båtbygget väljer eleven att öva på synonymer eller motsatsord och får en del till sin båt för varje rätt svar. Spelet är animerat och eleven kan påverka hur båten ska se ut och vilka passagerare som får åka med.

Valmöjligheter:
• svårighetsnivå ordförråd
• svårighetsnivå stavning
• uppläsning ledtrådar (Husbygget)
• ljudeffekter (Husbygget)

Plattformar
Alfamax webbspel kan användas på olika plattformar t.ex. iPad, Chromebooks, Mac, PC. Spelen behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal.

Målgrupp: Grundskolan åk 2-9. Grundsärskola. Gymnasiesärskola. Specialundervisning inom Gy/Vux.

Kontaktväg för support till användare:
info@alfamax.se
0157-13123
502.jpg

Detaljer

Typ
Webbtjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Alfamax AB
Webbsida
E-post support