Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Alfamax webbspel: Äventyret

O.B.S!
Nu kan du, lärare och elev i Stockholm stad logga in via Skolfederation till Alfamax.

Lär dig betoning med hjälp av 7 roliga spel på en ö. Skärmflygning, Strutsjakt, Snorkelbingo, Forspaddling, Ökenkryss, Bergsklättring och Labyrinten. Några är parspel. Spelen har många olika miljöer och animeringar.
Eleven får olika upplevelser beroende på hur det går i spelet.
Ca 4000 ord, varav 500 inlästa med både rätt och fel betoning.
Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Valmöjligheter, t.ex.
• svårighetsnivå betoning
• svårighetsnivå ordförråd
• uppläsning av ord
• ljudeffekter

Plattformar
Alfamax webbspel kan användas på olika plattformar t.ex. iPad, Chromebooks, Mac, PC. Spelen behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal.


Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2

Målgrupp: Grundskolan åk 2-9. Specialundervisning inom Gy/Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Kontaktväg för support till användare:
info@alfamax.se
0157-13123
503.jpg

Detaljer

Typ
Webbaserad tjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Alfamax AB
Webbsida
E-post support