Skriv ut |  Stäng detta fönster

Alfamax webbspel: Måltavlan 1

Typ
Webbaserad tjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Alfamax AB
Webbsida
Länk till manual
E-post support
Alfamax webbspel: Måltavlan 1
O.B.S!
Nu kan du, lärare och elev i Stockholm stad logga in via Skolfederation till Alfamax.

Måltavlan 1 övar ljudenlig stavning, ordkunskap, språklära, ordbildning m.m. och innehåller 40 basövningar och 38 extraövningar. Till spelen finns både muntliga och skriftliga anvisningar.

I skogsmiljö övar eleven på stavning och försöker träffa en måltavla genom att skriva rätt och samla till olika vinster. Publik, djur och överraskningar dyker upp under spelets gång.

Eleven kan arbeta vidare med orden i extraövningar och utveckla sitt språk med många olika uppgifter:
• ordkunskap med muntliga ledtrådar
• välj ett lämpligt ord som slut på en mening
• alfabetisk ordning
• para ihop rimord
• para ihop motsatsord
• dela sammansatta ord
• sök kategorier, t.ex. fåglar, instrument

Måltavlan 1 har ett ljudenligt ordförråd, d.v.s. alla ord stavas som de låter.
Ordförrådet följer en progression som går från korta enkla ord till långa sammansatta ord.

Plattformar
Alfamax webbspel kan användas på olika plattformar t.ex. iPad, Chromebooks, Mac, PC. Spelen behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal.

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2.

Målgrupp: Grundskolan åk 1-6. Grund- och gymnasiesärskola. Specialundervisning inom Gy/Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Kontaktväg för support till användare:
info@alfamax.se
0157-13123
Skriv ut |  Stäng detta fönster