Facebook-sida

Besök vår Facebooksida för löpande nyheter.

Logga in (endast för webbsidans administratörer)

Alfamax webbspel: Måltavlan 2-5

O.B.S!
Nu kan du, lärare och elev i Stockholm stad logga in via Skolfederation till Alfamax.

Måltavlan 2-5 övar stavning, ordkunskap, språklära, ordbildning m.m. och innehåller 45 basövningar och 43 extraövningar. Till spelen finns både muntliga och skriftliga anvisningar.

I skogsmiljö övar eleven på stavning och försöker träffa en måltavla genom att skriva rätt och samla till olika vinster. Publik, djur och överraskningar dyker upp under spelets gång.

Eleven kan arbeta vidare med orden i extraövningar och utveckla sitt språk med många olika uppgifter:
• ordkunskap med skriftliga ledtrådar
• para ihop rimord
• para ihop motsatsord
• dela sammansatta ord
• sök kategorier, t.ex. personer, verb

I Måltavlan 2-5 utökas det ljudenliga ordförrådet med:
• c, z, x
• retroflexer (rd, rt, rn, rl, rs)
• ng-ljud

Plattformar
Alfamax webbspel kan användas på olika plattformar t.ex. iPad, Chromebooks, Mac, PC. Spelen behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal.


Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2.
Målgrupp: Grundskolan åk 3-5. Grund- och gymnasiesärskola. Specialundervisning inom Gy/Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Kontaktväg för support till användare:
info@alfamax.se
0157-13123
505.jpg

Detaljer

Typ
Webbaserad tjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Alfamax AB
Webbsida
Länk till manual
E-post support