Skriv ut |  Stäng detta fönster

Alfamax webbspel: Tivoli

Typ
Webbaserad tjänst
Licensform
Skolan ansvarar för licens
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
Alfamax AB
Webbsida
E-post support
Alfamax webbspel: Tivoli
O.B.S!
Nu kan du, lärare och elev i Stockholm stad logga in via Skolfederation till Alfamax.

Tivoli innehåller 10 olika webbspel i gammaldags marknadsmiljö. Eleven övar vokaler ur olika perspektiv. Hälften av spelen kan spelas i par. Till spelen finns både muntliga och skriftliga anvisningar.
Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till flera av spelen.

Vokal/konsonant: Dragkampen, Målaren, Spöket, Luffaren
Hård/mjuk vokal: Kulspelet, Tjuven, Spårhunden
Uppe-/Nerevokaler: Stugan, Pilkastning, Kryssaren

Här är en kort beskrivning av de olika spelen:
Dragkampen: 1-2 pers. Öva på vokaler eller konsonanter.
Tips! Vokalerna kan vara lättare att lära in, om du tänker på vokalernas placering på brickorna.

Målaren: Måla vokalerna i ordet med valfria färger. Efter en omgång får du en av Målarens tavlor i present.

Spöket: 1-2 pers. Spöket springer runt på spelplanen och söker efter vokaler eller konsonanter. Du kan spränga de hinder som är i vägen.
Tips! Om du vill kan du lyssna på bokstavsljuden för att lättare hitta vokalerna.

Luffaren: 2 pers. Det gäller att få 5 egna brickor i rad på ett schackbräde. Lägg vokal på vit ruta och konsonant på kolsvart ruta. Här gäller det att vara strategisk.

Kulspelet: Damen i marknadsbåset visar kulor med hårda eller mjuka vokaler.
Vilka kulor saknas? Du får olika vinster beroende på hur det går.

Tjuven: Sortera hårda och mjuka vokaler i en patiens.
Fyra tjuvar finns med i leken. Kan du få ut patiensen, innan alla tjuvarna dyker upp?

Spårhunden: 1-2 pers. Hunden nosar runt på spelplanen och söker efter hårda eller mjuka vokaler. Om du spelar ensam, gäller det att klara uppdraget utan att hunden korsar sina spår.

Stugan: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)?
Kyparen serverar mat – ibland med oväntat innehåll.

Pilkastning: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)? Pojken i marknadsbåset delar ut olika vinster.

Kryssaren: 2 pers. En mer avancerad övning på uppe- /nerevokaler (kort/lång) där det gäller att få tre i rad på en spelplan. Vem vinner först 3 omgångar?

Exempel på valmöjligheter (varierar i olika spel):
• svårighetsgrad ordförråd
• stavningsnivå
• val av vokal
• uppläsning av ord
• uppläsning av bokstavsljud
• ljudeffekter

Plattformar
Alfamax webbspel kan användas på olika plattformar t.ex. iPad, Chromebooks, Mac, PC. Spelen behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal.

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2

Målgrupp: Grundskolan åk 1-6, även äldre elever i specialundervisning. Grund- och gymnasiesärskola. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Kontaktväg för support till användare:
info@alfamax.se
0157-13123
Skriv ut |  Stäng detta fönster